Referencie - GeoplanPo 2016

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Referencie

    Od vzniku nášej spoločnosti sme vykonali väčšie množstvo geodetických prác pre rôznych odberateľov.
Tými najväčšími sú:
- Lesy SR, odštepný závod Prešov,
- Lesy SR, odštepný závod Bardejov,
- Mestský úrad Prešov, Odbor mestského majetku,
- Mestský úrad Prešov, Odbor výstavby a dopravy,
- Mestský úrad Lipany,  
- Slovenský pozemkový fond v Bratislave, Regionálne pracovisko Prešov,
- Krajský pozemkový úrad v Prešove,
- Obvodný pozemkový úrad v Prešove,
- Obvodný pozemkový úrad v Stropkove,
- NICHOL TRACKT, s.r.o.,
- Pivovary TOPVAR a.s.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice
- KB FRUTOS spol. s r.o.,
- TATRAN Prešov, s.r.o.,
- Prešovská univerzita v Prešove,
- Valcovňa profilov, a.s. Košice,
- Obecné úrady - Štefanovce, Lipovce, Fintice, Hendrichovce, Hermanovce, ...
- KOVOMONT - PO, s.r.o.
- FARMAKOL, spol. s r.o.
- BETPRES, s.r.o.
- FNsP Prešov
- EKOPRIM, s.r.o.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky