O nás - GeoplanPo 2016

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

. 1988 - Ing. Ľudovít Bakoň - začiatky podnikania za podmienok socializmu

. 1992 - vydaný živnostenský list č.j.: ŽO/3811/1992/Se- Obchodný názov: Ing. Ľudovít BAKOŇ

. 1994 - rozšírenie rozsahu podnikania; - živnostenský list ev.č.: Žo - 94/5430 ZKA a zmena obchodného názvu na: Ing. Ľudovít Bakoň - GEOPLÁN; -živnostenský list ev.č.: Žo - 94/5605 ZSE
. 1995 - vydaný živnostenský list ev.č.: ŽO - 95/06542/002 ZKA - Obchodný názov: Ing. Anton Hrinda - GEOPLÁN
. 2003 - založenie spoločnosti GEOPLAN Prešov, s.r.o., IČO: 36 485 985; Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov  
Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 14165/P.  
. 2010 - vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-Z/2010/11618-2 na vykonávanie živnosti Projektovanie pozemkových úprav.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky