Autorizácie - GeoplanPo 2016

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Autorizácie

Autorizácie geodetov spoločnosti
GEOPLAN Prešov, s.r.o.

    Firma GEOPLAN Prešov, s.r.o je držiteľkou nasledujúcich štátnych oprávnení:

Viac  informácií  o osvedčeniach a opravneniach najdete na stránkach ÚGKK SR,  MP SR a KGK.
Ing. Ľudovít Bakoň  

Autorizovaný geodet a kartograf, oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a), b), c), d), e) zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z.

Ing. Anton Hrinda

Oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a § 1 vyhlášky MPVž. SR č. 155/1992 Zb.

Ing. Miriama Bakoňová

Autorizovaný geodet a kartograf, oprávnený overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky