Činnosť - GeoplanPo 2016

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Činnosť


GEOPLAN Prešov, s.r.o., vykonáva nasledujúce práce:
- vyhotovovanie geometrických plánov všetkých druhov
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- polohopisné a výškopisné zamerania pre projektovú dokumentáciu  
- zriaďovanie bodov PBPP
- vektorizácia a digitalizácia máp
- tvorba účelových máp veľkých mierok
- spracovanie projektov pozemkových úprav (PPÚ)
- pozdĺžne a priečne profily
- vytyčovanie staveniska a stavebného objektu, návrh a realizácia vytyčovacej siete
- kontrolné porealizané zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov rôzneho druhu s vyhotovením príslušnej dokumentácie  
- porealizačné zameranie inžinierských sietí  
- iné činnosti


Formát výstupných dát
Výsledky jednotlivých geodetických a kartografických prác dodávame v tlačenej aj v digitálnej forme podľa požiadaviek zákazníka (formáty VGI, VYK, DGN, DWG, DXF, FUVI, MDB, PDF a iné).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky